Zakoska regulativa koja regulira poslove tehničke zaštite

Zakoni i pravilnici koji reguliraju ugradnju i održavanje sustava tehničke zaštite te općenito zaštitarsku djelatnost

Ovdje donosimo sve zakonske i podzakonske akte vezane za zaštitarsku struku i provođenje privatne zaštite. Priložena zakonska regulativa je prilično opširna i nadamo se da ćete u njoj pronaći konkretan, zakon ili pravilnik koji vas zanima. Ukoliko slučajno na ovom mjestu ne pronađete zakonski akt koji vas zanima a vezan je za zaštitarsku djelatnost u bilo kom svom dijelu molimo vas da nas o tome obavjestite korištenjem ovoga linka a mi ćemo traženi akt pronaći umjesto vas te vam ga dostaviti mailom ili u pisanom obliku. Besplatno, naravno.

Zakoni

Vezani uz sustave tehničke zaštite


Vezani uz tajnost, informacijske tehnologije i provjere


Vezani uz gradnju, projektiranje i prostorno uređenje


Vezani uz tjelesnu zaštitu


Razni, a tematski povezani i relevantni


Vezani sa pravnim oblicima registracije zaštitarskih tvrtki


Protupožarna zaštitaPravilnici

Tehnički uvjeti i uvjeti prostora


Evidencija i kontrola radnog vremena


Izobrazba, osposobljavanje i sposobnost


Zaštitarska iskaznica i upisnici


Tjelesna zaštita i detektivi


Prostori pod posebnim nadzorom


Pratnja novca


Razno


Protupožarna zaštitaNorme


Rješenja

Print Friendly, PDF & Email