Zelena politika tvrtke

Ekologija i održivi razvoj

Još od 1994 godine tvrtka ProAkustik Security sljedi i poštuje ekološke standarde i smernice održivog razvoja te svojim ponašanjem, kako u lokalnoj zajednici tako i na širem planu, pokušava djelovati ekološki osvješteno te uz minimalno korištenje prirodnih resursa postići maksimalne poslovne rezultate vodeći računa o održivom razvoju i poštivanju ekoloških standarda te očuvanju prirode i prirodnih resursa u cjelini.

ekologija kao pravilo

Kroz godine rada i usavršavanja razvili smo sljedeće standarde koji nam pored odličnog osjećaja ekološke osvješćenosti pružaju i nemale financijske rezultate.

Ured

 • Naša baza znanja je kompletno u digitalnom obliku i nikada ne printamo upute na papir osim ako je to apsolutno neophodno.
 • Od 1999 godine službeni font nam je Arial Narrow visine 9 što svaki dokument smanji za cca 15% a to šedi prirodne resurse.
 • Memorandume, posjetnice, vizit kartice i slično tiskamo samo na recikliranom papiru.
 • Koristimo štedljive servere i vodimo računa i o smanjenju udjela jalove energije.

Energija

 • U svim našim uredskim, sklaišnim i radioničkim prostorima koristimo isklučivo štedne žarulje.
 • 2001-2003 godine podoljšali smo izolaciju na svim našim objekima što doprinosi bitnom smanjenju potrebne energije za grijanje i hlađenje.
 • Koristimo samo invertorske klima uređaje koji su ekološki prihvatljiviji u odnosu na klasične.

Razdvajanje po vrstama otpada

 • Sve opadane materijale sortiramo i odlažemo zasebno.
 • Sav ambalažni i papirnati otpad predajemo direktno na reciklažu.
 • Pet ambalažu sakupljamo i predajemo zasebno na oficijelnim otkupnim mjestima.

Zbrinjavanje opasnog otpada

 • Imamo ugovor za direktno zbrinjavanje elektroničkog otpada koji nastaje kroz naše poslovanje.
 • Akumulatore i stare baterije zbrinjavamo kod ovlaštenog koncesionara.

Prihvatljivi materijali

 • Nikada ne koristimo platične vrećice.
 • Od naših partnera iz inozemstva tražimo da opremu dostavljaju zaštićenu razgradivim packing-materijalima.

Vozila

 • Sva naša vozila prilagođena su za korištenje bio-dizel goriva i njime se koistimo kada god je to moguće.
 • Brzina kretanja naših vozila ograničena je elektronički na 120 km/h.
 • Vozila peremo isklučivo u postrojenjima koja recikliraju vodu.
 • Servis vozila i izmjenu ulja obavljamo kod pouzdanih partnera koji sav otpadni materijal recikliraju.
 • Kod nabave vozila nastojimo izabrati štedljiva i ona čiji proizvođači takođe brinu o ekologiji.

Ovakvim odgovornim ponašanjem i vođenjem računa o prirodnim resursima u proteklih 10 godina uspjeli smo sačuvati 40-50 stabala prosječne starosti 50 godina, oko 700.000 litara pitke vode te smanjili ispuštanje ugličnog dioksida u atmosferu za oko 70000 kg.

Mi u ProAkustiku nastojati ćemo i dalje poboljšavai našu energetsku učinkovitost te u svom svakodnevnom poslovanju trošiti što manje prirodnih resursa te na taj način doprinjeti očuvanju prirode i prirodnih bogatstava za generacije koje dolaze.

Politika održivog razvoja

Reciklaža kao imperativ razvoja

Zelena politika proakustika : Reciklaža

Mi u ProAkustiku izuzetnu pažnju poklanjamo zbrinjavanju i reciklaži dotrajalih elemenata sustava koje održavamo, servisiramo i o njima se brinemo. Kroz naše svakodnevne zadatke i poslove ne dozvoljavamo da se niti jedan komad dotrajale opreme nađe u košu sa komunalnim otpadom. Sav elektronički otpad smatra se opasnim otpadom jer sadrži određene količine teških metala, žive i drugih otrovnih suspanci te se mora reciklirati na propisan i odgovarajući način.

Opće ekološke smjernice

 • Ovojeno sakupljanje otpada
 • Racionalna potrošnja energije
 • Racionalno korištenje resursa
 • Reciklaža dotrajale opreme

Kako doprinjeti

Reciklaža i održivi razvoj

Odabirom i angažmanom ProAkustika za realizaciju poslova iz našeg djelokruga ne samo da sebi osiguravate vrhunsku uslugu po razumnim cijenama nego doprinosite održivom razvoju društva u cijelini jer smo kroz naše opisane procedure osigurali da i vaše povjerenje investirano u našu tvrtku doprinese očuvanju prirode, boljoj iskoristivosti prirodnih resursa, smanjenju zagađenja te općenito boljoj i ekološki prihvatljivijoj i osvještenijoj budućnosti.

Print Friendly, PDF & Email