Dobrodošle informacije o protuprovalnim sustavima

Sadržaj

Česta pitanja o protuprovalnim alarmnim uređajima.

Što je to tehnička zaštita?

Tehnička zaštita je svaki skup aktivnosti i provedenih mjera uz pomoć tehničkih naprava (uređaja i/ili opreme) koje povećavaju opću sigurnost nekoga objekta, dijela objekta, područja ili segmenta. To su mjere zaštite koje štite od neovlaštenog ulaska, provale, krađe, poplave, eksplozije, požara, prepada i općenito svih drugih vrsta ugroženosti koje se mogu pojaviti u svakodnevnici.

Povratak na vrh stranice

Koliko su sigurni protuprovalni alarmni sustavi?

Uvijek je potrebno napomenuti da apsolutna sigunost ne postoji. Međutim, svaki alarmni sustav koji se smatra profesionalnim alarmnim protuprovalnim sustavom mora pružati određeni nivo sigurnosti i pouzdanosti, a uz to je siguran u razumnim okvirima. Na tržištu se nude najrazličitiji sustavi protuprovale; od najmanjih do najvećih, od najjeftinijih do najskupljih, a prva i najvažnija stvar po pitanju sigurnosti sustava je ta da se za odgovarajući objekt izabere odgovarajući sustav.

Povratak na vrh stranice

Može li provalnik "prebrikati" protuprovalni sustav?

Ne. Ukoliko se radi o profesionalnom sustavu protuprovale koji je postavljen od strane kvalificiranih stručnjaka, te ako je sustav redovito servisiran i održavan, vjerojatnost da će neovlaštena osoba isključiti protuprovalni alarmni sustav i nakon toga se slobodno kretati po štićenom prostoru ne postoji. Svaki sustav, pa čak i ako se radi o jeftinijem sustavu, uvijek će uspjeti izvršiti svoju prvobitnu zadaću. To znači da će zvučnim i svjetlosnim signalima te putem telefona, mobitela ili interneta dojaviti pokušaj provale prije nego što ih itko može na bilo koji način u tome osujetiti. Pretpostavka ovakve tvrdnje je dakako da se radi o profesionalnom sustavu koji su postavili kvalificirani i licencirani stručnjaci, da se isti redovito servisira i održava, da se koristi na propisan i adekvatan način te da je sustav izgrađen u skladu sa potrebama konkretnog objekta i zahtjeva sigurnosti u njemu.

Povratak na vrh stranice

Koliko košta jedan prosječan protuprovalni alarmni sustav?

Na to pitanje gotovo je nemoguće dati odgovor. Vrlo je rijetko da se u istim okolnostima nađu dva sustava identične cijene. Svaki protuprovalni alarmni sustav je proizvod za sebe pa mu je tako i cijena jedinstvena. Međutim, generalno se može reći da je trošak ugradnje jednog sustava u npr. stan u zgradi gotovo uvijek manji od štete koju prilikom provale počini provalnik čak i u slučaju da ništa ne otuđi.

Povratak na vrh stranice

Hoćemo li znati rukovati alarmom?

Sigurno hoćete. Prosječan protuprovalni alarmni sustav zahtijeva puno manje znanja od najjednostavnijeg mobitela. Protuprovalnim sustavom za kuću ili manju tvrtku zaista može rukovati svatko bez obzira na tehničko predznanje, a bez obzira na to tu je uvijek naša korisnička podrška po kojoj smo nadaleko poznati.

Povratak na vrh stranice

Što je to CDS?

CDS (centralni dojavni servis ili centralna dojavna služba) je servis koji umjesto vas prima signale od strane vašeg alarmnog sustava te na njih po potrebi reagira. Npr. ako CDS zaprimi signal da je u tijeku pokušaj provale u vašu trgovinu djelatnici CDS-a odmah će na lice mjesta uputiti interventnu ekipu.

Povratak na vrh stranice

Na što reagira protuprovalni alarm?

Proatuprovalni alarmi štite prostor od neovlaštenog ulaska. Protuprovalni alarmni sustavi reagiraju pomoću detektora koji su raspoređeni po prostoru. Postoje zaista razne vrste detektora ali neki od najčešćih su detektori pokreta koji reagiraju na kretanje po prostoru, detektori za vrata i prozore koji reagiraju na pokušaj otvaranja vrata ili prozora, laserske barijere koje reagiraju na presjecanje nevidljive zrake, itd. U svakom slučaju, svaki protuprovalni alarmni sustav opremljen je određenim brojem detektora koji u slučaju neovlaštenog ulaska u štićeni prostor reagiraju te ako je sustav u zapetom stanju podižu uzbunu.

Povratak na vrh stranice

Postoje li dodatne funkcije protuprovalnog alarma?

Naravno. Svaki ozbiljniji sustav ima mogućnost priključka vatrodojavnih detektora, detektora vlage ili poplave, detektora plina ili ugljičnog monoksida. Svi ovi detektori štite korisnika sustava od neke vrste ugroženosti te na taj način potpuno sprečavaju neželjene situacije. U najgorem slučaju uvelike ograničavaju štetu.

Povratak na vrh stranice

Jesu li bežični sustavi manje sigurni od žičnih?

Ne. Moderni bežični sustavi jednako su sigurni kao i žični jer imaju programirane procedure i algoritme koji ih čine otpornim na smetnje. Uz to, imaju ugrađenu odličnu samodijagnostiku te su potpuno sigurni za upotrebu.

Povratak na vrh stranice

Što su to alarmne zone?

U protuprovalnim sustavima alarmnim zonama nazivamo područja štićena jednim detektorom ili jednom skupinom protuprovalnih alarmnih detektora (javljača) koji su centralnom uređaju prijavljeni kao jedna jedinstvena cjelina i kao cjelina su parametrirani te tako i obavljaju svoju zadaću u protuprovalnom alarmnom sustavu. Detektori zaista i predstavljaju logičnu cjelinu štićenog objekta, a u pravilu omogućavaju brzu i laganu detekciju područja (zone) štićenog objekta na kojem se aktivirao alarm (stanje povrede protuprovalnog detektora). Broj zona u pojedinom sustavu prouprovale može se kretati od 1 pa do nekoliko tisuća. Npr. kućni sustavi obično se baziraju na sustavima između 3 i 12 zona, dok veći sustavi tipa trgovačkih centara ili velikih uredskih zgrada mogu imati i po 1500-2000 zona.

Povratak na vrh stranice

F.A.Q. - Kategorije

Izaberite kategoriju pitanja:

Protuprovalni sustavi
Video nadzorni sustavi
Vatrodojavni sustavi
Plinodojavni sustavi
Sustavi kontrole pristupa
Portafonski sustavi


Protuprovalni alarmni sustav
Alarmna centrala sa tipkovnicom


ProAkustik Security

Zagreb HR-10000
Zapoljska 37
Tel +385 1 2303-084
Tel +385 1 2303-085
Fax +385 1 2337 955
security@proakustik.hr

Video nadzorna kamera
LCD tipkovnica za alarmni sustav


Pitajte nas!

Postavite nam pitanje. Odgovor visoko obrazovanog i iskusnog stručnjaka za područje vašeg interesa stiže vam u najkraćem mogućem roku. Pitajte nas. Imamo sve odgovore na vaša pitanja!

HOME