Plinodojava: Sustavi plinodojave

Plinodojava kao podsustav sustava vatrodojave ili kao zaseban sigurnosni sustav za dojavu istjecanja plina

Plinodojavna alarmna centrala za prihvat do 4 plinodojavna detektora

Plinodojavni sustavi primjenjivi su u vrlo širokom spektru objekata jer veliki broj kućanstava, gospodarskih subjekata, uslužnih objekata, edukativnih institucija i drugih objekata koristi zemni plin (metan, CH4) kao osnovni energent za pripremu sanitarne tople vode, grijanje, kuhanje i slično. Plin, kao odličan, ekološki prihvatnjiv i vrlo efikasan energent sa sobom nosi i određene opasnosti za korisnike objekata u kojima je uveden i u kojima se koristi. Sustav plinodojave je namjenski razvijen sustav koji otkriva neželjeno istjecanje plina bilo iz plinske instalacije ili iz uređaja i trošila koji su na tu instalaciju priključene. Stoga možemo reći da je sustav plinodojave zadužen za vrlo rano otkrivanje i dojavu istjecanja i najmanjih količina plina iz cjevovoda ili plinskih trošila kako bi se sprječilo stvaranje eksplozivno ugrožene atmosfere i naravno eksplozija plina.

Princip rada sustava plinodojave

Sustav plinodojave izvedbeno je vrlo sličan sustavu vatrodojave. Plinodojavni sustav sastoji se od plinodojavne centrale, detektora plina (tzv. Plinodojavna njuškala), sirena za uzbunjivanje, komunikatora i drugih elemenata koje srećemo i u vatrodojavnim ali i u protuprovalnim sustavima. Posebnost sustava plinodojave je ta što svi elementi sustava moraju zadovoljiti "EX" uvjete tj. svi ugrađeni elementi, uključujući i priključni pribor koji se ugrađuje u plinodojavni sustav moraju biti izvedeni u protueksplozivnoj izvedbi a instalaciju plinodojavnog sustava mora obaviti tehničar certificiran za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Plinodojavni detektori - njuškala

U normalnom radu plinskih postrojenja kao što su kotlovnice ili slična postrojenja nema slobodnog curenja plina u okolnu atmosferu, ali u slučaju kvara plin slobodno istječe iz instalacije ili plinskog trošila te u prostoru stvara eksplozinu atmosferu. Plinodojava reagira već pri minimalnim koncentracijama plina u prostoru na način da dojavljuje curenje plina u atmosferu te vrši uzbunjivanje dežurnog osoblja i zove na hitnu intervenciju. Jedna plinodojavna centrala može prihvatiti signale sa više plinodojavnih detektora i vršiti uzbunjivanje u više zona.

Područje primjene

Sustavi plinodojave nisu ograničeni isključivo na sustave za dojavu istjecanja metana iz inslatacije ili trošila, koriste se na svim mjestima gdje pojava nekoga od opasnih plinova može dovesti do ugroze bilo da se radi o stvaranju eksplozivne atmosfere pojavom nekoga eksplozivnog plina ili da postoji mogućnost pojave otrovnoga plina kao što je ugljični monoksid i slični plinovi. Shodno tome najčešća mjesta primjene sustava plinodojeve su:

Što ProAkustik nudi

Nudimo vrhunske sustave plinodojave koje izvode naši certificirani tehničari kao djelatnici nositelji certifikata Ex agencije za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. ProAkustikova rješenja za sustave plinodojave su odmjerena i izbalansirana rješenja plinodojave upotrebljiva u svim prostorima u kojima se može pojaviti plin kao posljedica kvara te na taj način stvoriti eksplozivnu atmosferu i ugroziti živote ljudi i imovinu.

Što učiniti

Ako imate potrebe za ugradnjom sustava plinodojave u vaš objekt pozivamo vas da nam se javite sa punim povjerenjem. Nudimo plinodojavna rješenja metodom "ključ u ruke" popraćena kompletnom dokumentacijom, garancijom i sa osiguranim servisom i održavanjem.


Pošaljite upit! Pošaljite nam on line upit! Popunite on line formular i uživajte u brojnim pogodnostima i popustima koje donosi on-line upit! Sljedite ovaj link!

ProAkustik Security - profesionalna oprema za profesionalne sustave tehničke zaštite


ProAkustik Security

Zagreb HR-10000
Zapoljska 37
Tel +385 1 2303-084
Tel +385 1 2303-085
Fax +385 1 2337 955
security@proakustik.hr

© 2005-2017 ProAkustik Security


Pogledajte i ovo iz naše ponuda...


HOME