Evidencija radnog vremena, kontrola prolaza i pristupa

Sustavi za kontrolu prolaza, kontrolu pristupa i kontrolu (evidenciju) radnog vremana

ProAkustik : Sve o sustavima za kontrolu prolaza, pristupa i radnog vremena.

Kontrola prolaza i/ili kontrola pristupa nužna je na svim onim mjestima gdje postoji bilo kakva vrsta ugroze radi neovlaštenog ulaska, izlaska, prolaza, pristupa pojedinim resursima ili segmentima objekta ili tvrtke. Sustavi kontrole prolaza ili pristupa obvezni su i tako gdje postoji ugroza unošenja odnosno iznošenja nedozvoljenih tvari ili materijala u ili iz štićenog objekta. Kontrola prolaza (pristupa) je sustav tehničke zaštite koji predstavlja odlično rješenje i za manje objekte ili postrojenja ali i za objekte kapaciteta nekoliko desetaka tisuća korisnika, koji ne moraju nužno bite na istom mjestu ali kontrola prolaza i pristupa može biti administrirana centralno

Sustavi za kontrolu prolaza i pristupa služe za nadzor ulaza i fizičku zaštitu građevina i/ili njihovih dijelova od neovlaštenog ulaza ili prolaza. Temeljni zadatak sustava za kontrolu prolaza i pristupa je dozvola pristupa - ulaza, izlaza ili prolaza - isključivo ovlaštenim osobama prema ranije utvrđenim pravilima ponašanja sustava. Prolaz ili pristup se omogućuje ili sprječava automatskim djelovanjem sustava za kontrolu prolaza, najčešće na tzv. električne prihvatnike koji se ugrađuju u dovratke vrata ili u bravu na vratima.

Za identifikaciju korisnika u sustavu kontrole prolazi pristupa najčešće se upotrebljavaju RF ID beskontaktne PVC kartice sa ugrađenim čipom za kontrolu prolaza. Danas se često susreću i beskontaktni privjesci, ali u uporabi su i kontaktne čip-kartice, magnetne i bar-kod kartice. Složeniji sustavi kontrole prolaza i pristupa služe se i naprednim biometrijskim metodama za identifikaciju osoba u cilju ostvarivanja kontrole prolaza i pristupa (prepoznavanje otiska prsta, crta lica i sl.).

U ponudi imamo brojna rješenja za inplementaciju i integraciju sustava za kontrolu porlaza i pristupa. Bilo da trebate sustav sa identifikacijskim karticama ili biomerijski sustav na otisak prsa ili prepoznavanje lica u mogućnosti smo isporučiti sustav baš po vašoj želji.

Kontrola prolaza pompću RFID kartica - siguran put prema boljoj produktivnosti i novim kupcima.

Sustavi za kontrolu prolaza i pristupa jednostavno se mogu nadograditi te koristiti i kao sustav za kontrolu i evidenciju radnoga vremena a najbolji rezultati postižu se kombiniranjem sustava za kontrolu prolaza i pristupa sa opcijama za kontrolu i evidenciju radnog vremena. U velikom broju slučaja sustavi za kontrolu i evidenciju radnog vremena izvode se i neovisno od sustava ka kontrolu prolaza i pristupa iako oba postoje u objektu. Na ovaj način osigurava se potpuno neovisno funkcioniranje sustava za kontrolu prolaza i pristupa od sustava za kontrolu i evidenciju radnog vremena. Brojne softwareske aplikacije omogućuju izradu raznih izvješća od podataka nastalih radom sustava za kontrolu pristupa i sustava za kontrolu i evidenciju radnog vremena.

Sustavi za kontrolu i evidenciju radnog vremena.

Sustavi za kontrolu i evidenciju radnog vremena koriste se u tvrtkama sa većim brojem zaposlenih ali i u tvrtkama u kojima se iz bilo kojeg razloga ne može neposredno kontrolirati i evidentirati radno vrijeme uposlenika bez obzira što se ponekad radi samo i o tvrtkama sa nekoliko djelatnika. Sustav za kontrolu radnog vremena biti će jednako efikasan, isplativ i primjenjiv bez obzira na broj djelatnika u konkretnom slučaju na kojem se sustav za kontrolu radnog vremena primjenjuje.

Sustavi za kontrolu i evidenciju radnog vremena omogućuju jednostavnu evidenciju i uvid u vrijeme provedeno na poslu svakog pojedinog djelatnika uz mogućnost izrade raznih izvještaja vezanih za kontrolu radnog vremena i vrijeme provedeno na radu. Sustavi za kontrolu i evidenciju radnog vremena razvijeni su na način da pružaju veliku pouzdanost u radu a kroz jednostavnost upotrebe pružaju korisniku sustava za kontrolu i evidenciju radnog vremena trajan i jednostavan način potpune kontrole nad stvarnim radnim vremenom djelatnika.

Sustavi za kontrolu i evidenciju radnog vremena mogu se nadograditi sustavom za video verifikaciju što znači da se prilikom prijave ili odjave pojedinog djelatnika sustavu za kontrolu i evidenciju radnog vremana taj događaj snima a snimak pohranjuje u bazu zajedno sa svim ostalim podacina o konkretnoj prijavi odnosno odjavi delatnika na terminalu za kontrolu i evidenciju radnog vremena. Kasnijom kontrolom vrlo je jednostavno ustanoviti jeli prijava izvršena u skladu sa dogovorom poslodavca i djelatnika ili je pojedini nesavjesni djelatnik prijavio nekoga drugoga. Ovakav sustav videoverifikacije u sustavima za kontrolu radnog vremena primjenjiv je gotovo na svim objektima i bez obzira na opseg i broj terminala za kontrolu radnog vremena ili njihovu udaljenost.

Kontrola radnog vremena, prolaza i pristupa pomoću RFID kartica

Sustavi za kontrolu i evidenciju radnog vremena sve se više nameću kao nepohodan sustav u modernome poslovanju a statistike pokazuju da se produktivnost a u konačnici i ukupan uspjeh pojedinih tvrtki koje su uvele kontrolu i evidenciju radnog vremena zanačajno unaprijedio a tom je unapređenju sustav kontrole i evidencije radnoga vremana znatno doprinjeo jer je njegovim uvođenjem znatno smanjen neopravdan izostanak sa posla, uveden red u korištenje dnevnoga odmora, smanjeno ili gotovo onemogućeno rasipanje važnih resursa tvrtke i slično.

Čini se da uvijek potrebno napomenuti da uvođenje sustava za kontrolu radnog vremena ne narušava ničija prava, niti bilo koga u čemu sputava ili ograničava, kako se to u posljednje vrijeme često čuje iz usta samozvanih stručnjaka i "branitelja prava potlačenih". Sustav za kontrolu i evidenciju radnog vremena je jednostavan i trensparentan način kontrole poštivanja dogovora između poslodavca i djelatnika, kao dvije zainteresirane strane koje su se dogovorile da će djelatnik raditi određeni broj jedinica vremena a da će mu poslodavac po jedinici vremena platiti određnu sumu novca. Sutav kontrole vremena osigurava i poslodavca i djeltnika. Djelatniku omogućava da svaki njegov radni sat bude evidentiran a time i obračunat i naplaćen a poslodavcu omogućava uvid u broj sati rada pojedinog djelatnika i obračun na temelju takvih stvarnih radnih sati. Svi protivnici uvođenja sustav kontrole radnog vremena trebali bi ovo imati na umu jer kontrola i evidencija radnog vremena je potpuno nepristrasan sustav evidencije radnog vremena koja nije uprena ni protiv koga nego, naprotiv, uz minimalnu investiciju sve dobronamjerne čini sretnima. Nesretnima čini one koji pokušavaju dobiti nešto za ništa... Kakvih nažalost uvijek ima.


Ako trebate sustav kontrole prolaza i pristupa ili sustav kontrole radnog vremena onda ste na pravom mjestu i sigurno ćete biti zadovoljni našim uslugama.

Pošaljite upit! Pošaljite nam on line upit! Popunite on line formular i uživajte u brojnim pogodnostima i popustima koje donosi on-line upit! Sljedite ovaj link!

Sustavi za evidenciju radnog vremena

ZK Software sustavi za evidenciju i kontrolu radnog vremena

Sustavi za evidenciju i kontrolu radnog vremana koje nudimo pružaju punu funkcionalnost i fleksibilnost te predstavljaju idealno i ekonomično rješenje za vođenje evidencije o radnom vremenu ali i kao sustav kontrole prolaza i pristupa. Na našim stranicama naći čete obilje informacija o sustavima za evidenciju i kontrolu radnog vremena kao i o sustavima za kontrolu pristupa i prolaza. Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju i putem naših telefona.

Sustavi kontrole prolaza, pristupa i evidencije radnog vremena raznih primjena i namjena

Nudimo odlične sustave za kontrolu prolaza, kontrolu pristupa i kontrolu i evidenciju radnog vremena. Svi naši sustavi izrađeni su u skladu sa europskim normama o sigurnosti sustava kontrole prolaza i pristupa a montiramo ih sa najvećom pažnjom vodeći računa ponajprije o potrebi klijenta (investitora), kvaliteti izvedenog sustava i njgovoj funkcionalnosti. Uz sve sustave nudimo i edukaciju korisnika ali i trajnu korisničku podršku, servis i redovito održavanje svih instaliranih sustava.


Trebate li mali podsticaj?

Ako razmišljate o uvođenju sustava kontrole pristupa u vaš objetkt pročitajte ovaj tekst a ako još imate dvojbe o potrebi uvođenja sustava kontrole pristupa pročitajte i tekst o benefitima kontrole pristupa u objektima.


ProAkustik je licenciran i ovlašten za inplementaciju nekoliko vodećih tipova sustava za kontrolu radnog vremena a naši inženjeri rado će vam pomoći u odabiru odgovarajućeg sustava za vas i vaše potrebe.

Jantar sustavi za evidenciju i kontrolu radnog vremena

U kategoriji sustava za evidenciju radnog vremene i kontrole prolaza nudimo i:

Kratki kakatlog raznih sustava za kontrolu radnog vremena, kontrolu prolaza i pristupa možete skinuti ovdje.


Sustavi za kontrolu prolaza, pristupa i radnog vremena
ProAkustik sustavi za kontrolu prolaza
HOME