IP Videonadzor > NAS oprema

NAS oprema

NAS uređaji u sustavima IP videonadzora

Alternativna pohrana snimke videonadzornog sustava

Kao alternativa videonadzornim serverima za pohranu video materijala nastalog radom IP videonadzornih sustava u pojedinom slučajevima mogu se koristiti i NAS uređaji sa jednakom efikasnošću, naravno, ako konkretan sustav IP videonadzora podržava takav način pohrane materijala.

Što predstavlja NAS u sustavima IP videonadzora?

NAS (Network Attached Storage) je, kao što i sama riječ kaže, samostalni računalni server za namjenjen prvenstveno za sigurnu pohranu podataka koji je spojen (attached) na mrežu i omogućuje pristup tim podacima (u slučaju IP videonadzora – snimkama, odnosno snimljenom materijalu) većoj grupi autoriziranih korisnika.

NAS uređaji sadrže jedan ili više diskova u pravilu velikog kapaciteta, jedan ili više mrežnih priključaka te operativni sustav. NAS uređaj se povezuje sa videonadzornim sustavo u istoj ili povezanoj mreži i omogućuje pristup i dijeljenje podataka (videonadzornih snimki) svim autoriziranim korisnicima u konkretnoj mreži

NAS se, naravno, može koristiti i za back-up ili trajnu pohranu vrijednih snimki nastalih radom IP videonadzornih sustava.

Zašto baš NAS u IP videonadzoru?

NAS uređaji omogućuju snimanje sa velikog broja IP kamera odjednom, reprodukciju snimljenog video materijala ili sadržaja na uređaje poput media playera, konzola, tableta, smartphona, dijeljenje materijala ili sadržaja sadržaja putem lokalne mreže ili interneta čineći ga web serverom a da se pri tome nikako ne opterećuje ili na bilo koji način afektira sustav videonadzora i njegovo pravilno funkkcioniranje.

Nas uređaji koji se koriste u videonadzornim sustavima funkcioniraju kao FTP server, omogućuju pristup videonadzornim snimkama s udaljenog mjesta, podržavaju različite RAID postavke itd.

videonadzora ili bežični LAN link opće namjene stojimo Vam na raspolaganju za sve vaše upite ili eventualne prezentacije.


HOME