CCTV Videonadzor > POE, switch i routeri

POE, switch i routeri

Routeri u sustavima videonadzora

Router je naročito konstruiran elektronički uređaj koji određuje mrežnu adresu na koju se šalje paket podataka u elektroničkoj razmjeni podataka. Jednostavnim riječima router je most ili poveznica između dvije računalne mreže za razmjenu podataka podataka (npr Internet i vaša kućna mreža), odnosno omogućava informacijama (u našem slučaju slici sa videonadzornih uređaja) da putuju između raznih mreža (npr. sa Interneta na vašu kućnu mrežu). Zadatak routera je i povezivanje nekolicine uređaja kojima će dodijeliti vlastite adrese unutar njihove mreža (npr. stolno računalo, laptop i videonadzorni snimač povezani na isti router). Router određuje kome i pod kojim uvjetima se može poslati neki podatak ili podatkovni paket kada dođe zahtjev za njegovo slanje. Praktičan primjer ovoga je kada se sa iPhonea spajate na videonadzor router provjeri vaš password i propusti sliku sa videonadzornog sustava preko interneta na vaš iPhone.

LAN Switch u sustavima videonadzora

Mrežni switch je uređaj koji upravlja protokom podataka i podatkovnih paketa između raznih dijelova lokalne mreže (LAN-a). Za razliku od HUB-a , switch je sposoban dijeliti i smislano prosljeđivazi mrežni promet i šalje ga na određena odredišta odnosno uređaja unutar LAN-a, dok HUB prosljeđuje sve podatke i podatkovne pakete na sve uređaje koji su u mreži što rezultira lošijim performansama i sporijim prijenosom podataka u odnosu na LAN u kojem se koriti switch. U videonadzornim sustavima se u pravilu koriste switchevi jer omogućavaju punu brzinu prijenosa slike i streaminga sustava videonadzora.

POE – Power Over Ethernet

Power over Ethernet ili PoE je tehnologija koja omogućava prijenos električne energije na siguran i neinterferirajući način do mrežnih uređaja korištenjem samo eternet instalacije (npr. UTP ili FTP kabel) . Ovo u praksi znaži da se do jedne IP kamere koja je predviđana da radi sa PoE napajanjem vodi samo jedan jedini UTP ili FTP kabel preko kojega se kamera i napaja i šalju podaci (slika)

IEEE standard za PoE zahtjeva kabel kategorije 5 (cat.5) ili veće ako se radi o većim opterećenjima ali PoE radi i sa kabelom kategorije 3 (cat.3) ako nije potrebna veća snaga za pokretanje mrežnog uređaja. Mrežni videoadzorni uređaji koji podržavanju PoE napajaju se u tzv. common modu preko dvije slobodne parice u ethernet kabelu. PoE instalacije kao izvore napajanja koriste PoE LAN switcheve koji u pravilu napaju po nekoliko videonadzornih kamera ili PoE injektore koji napajaju samo jednu PoE videonadzornu kameru.

Standard IEEE 802.3af-2003 predviđa do 15.4 W snage po jednom DC strujnom krugu (i min. 44 V DC i 350 mA) za svaki PoE mrežni uređaj (npr. videonadzorna kamera) od čega minimalno 12.95 W mora biti na raspolaganju PoE uređaju (npr. videonadzornoj kameri) a ostalo se u vidu gubitaka kod transporta energije može potrošiti na kabelu.

Prošireni IEEE 802.3at-2009 PoE standard takođe poznat i kao PoE+ ili PoE plus, predviđa do 25.5 W po jednom DC strujnom krugu ali i ukida mogućnost korištenja sve četiri parice u ethernet kabelu za napajanje mrežnoga uređaja (npr. videonadzorne kamere) što je kroz standard iz 2003 godine bilo dozvoljeno.

Unatoč striktnim odredbama IEEE 802.3at standarda neki proizođači nude izvedbe PoE switcheva sa deklariranom maksimalnom snagom 51 W po portu. Bez obzira na primamljivu snagu ovi switchevi se ne mogu koristiti u sustavima videonadzora koji zahtjevaju PoE napajanje.

Nekolicina nestandardnih načina prijenosa električne energije putem ethernet kabela je bila u upotrebi i prije uvođenja PoE standardizacije a neki od njih su i danas u upotrebi.


HOME