CCTV Videonadzor > Digitalni videorecorderi (DVR)

Digitalni videorecorderi (DVR)

Digitalni video rekorderi za videonadzor – DVR uređaji

Digitalni video rekorderi za videonadzor su uređaji koji omogućuju pohranu video i audio materijala (zapisa) na medij pohrane uz digitalnu obradu signala, a nejčešće su pritom tvrdi disk koristi kao medij za pohranu podataka tj signala koji je nastao radom videonadzornih kamera u sustavu videonadzora. Korištenjem raznih vrsta kompresije digitalni videorecorderi mogu na jedan disk standardnog kapaciteta pohraniti veliku količinu materijala ( slike sa nadzornih kamera). Moderni digitalni videorekorderi uglavnom su konstruirani kao multiplrkseri što praksi znači da metodom multipleksiranja digitalni videorekorder istovremeno pohranjuje signal (sliku) sa više kamera koji su spojeni na jedan uređaj

Kada se govori o digitalnim uređajima za pohranu slike kamera videonadzornih sustava i to bilo da je riječ o malim stand-alone digitalnim videonadzornim snimačima (recorderima) s 4 ili 8 video ulaza, koji su u pravilu opremljeni i mrežnim priključkom ali i audio ulazom za istovremeno snimanje i prijenos preko interneta ili LAN-a i zvučnog signala zajedno sa slikom, ili je riječ o više kanalnim HIGH SPEED multiplekser digitalnim videorekorderima (DVR-ima) uređaju koji pored standardnog prikaza kamera videonadzornih sustava ili više kamera na jednom monitoru, omogućuju i prijenos signala putem LAN-a ili preko internetskih konekcija, snimanje zapisa na DVD diskove i upravljanje kamerama s izdvojene lokacije, uređaji za digitalni zapis u potpunosti su i odlikama i cijenom odavno su istisnuli uređaje za analogni zapis koji su signale videonadzornih kamera zapisivali na VHS ili sličan medij metodom TIME LAPS-inga. Uporabom uređaja za digitalni zapis moguće je na hard disk digitalnog videorekordera (DVR-a) ili PC računala koje je posebno opremljeno za tu namjenu pohraniti mnogo snimki visoke kvalitete, ali i povezivati snimanje i prijenos video signala na putem interneta sa nakom udaljenom lokacijom te signal prosljediti na neku WEB stranicu, e-mail adresu ili mobilni telefon (SMS ili MMS porukom, ili streamingom video zapisa preko GPRS, UMTS ili HSPDA veze).

Prijenos signala na daljinu

Većina današnjih uređaja za digitalni zapis – digitalnih videorekordera ima ugrađenu mogućnost spajanja na računalnu mrežu te im je moguće pristupiti iz unutarnje mreže (LAN-a) ili izvana putem Interneta (WAN-a). Neki uređaji omogućuju i prijenos putem klasične telefonske linije ili ISDN-a (modemski) ali su to u pravilu uređaji koji se napuštaju . Svrha prijenosa može biti komunikacija po potrebi, npr ako se želi pogledati trenutno stanje, ili stalna veza radi video centralizacije ili nadzora nekoliko mjesta iz jedne centralne točke iz koje se provodi cantralizirani videonadzor.

Većina modernih digitalnih videorecordera koji se danas koriste u modernom sustavima videonadzora imaju mnoge napredne upravljačke i sigurnosne funkcije pa je tako moguće korisničkom zaporkom zaštititi diginalni videorecorder od neovlaštenog korištenja moguće je isprogramirati snimanje samo po otkrivenom pokretu ili po vremenskoj tablici. Sa ovim a i sa brojnim drugim naprednim funkcijama digitalni videorekorderi koji su u pravilu srce svakog sustava videonadzora olakšaće i unaprijediti svakodnevno korištenje sustava videonadzora

U ponudi uvijek imamo nekoliko tipova vrhunskih DVR-a kapaciteta 4 do 16 kanala ali i jednostavnih i jeftinijih uređaja za manje sustave videonadzora. Rado ćemo vam prezentirati rad nekoga od DVR-a iz naše ponude i što sve jedan DVR može učiniti za kvalitetan i funkcionalna sustav videonadzora.


HOME