CCTV Videonadzor > IP, Mpix & ZOOM kamere

IP, Mpix & ZOOM kamere

IP, PTZ, zoom kamere

Color kamere za videonadzor sa tehničkom karakteristikom većom od 480 HATV linija karakteriziraju se kao kamere za videonadzor ultra visoke rezolucije a koriste se u visoko zahtjevnim izvedbama sustava videonadzora kod kojih se predviđa potreba za velikim brojem detalja na snimljenom ili uživo praćenom materijalu te potpuno oštra i dinamična slika i kod sitnijih objekata i na većim udaljenostima, kod sustava gdje kamere nižih rezolucija ne zadovoljavaju potrebe korisnika (naručitelja) ili u slučaju gdje popratna (postojeća) oprema determinira vrste kamera koje će se koristiti.

Sve color kamere iz naše ponude su potpuno profesionalne kamemre sa fotoosjetljivim elementima baziranim na vrhunskoj i suvremenoj tehnologiji. Kamere same po sebi ne zahtjevaju nikakvo posebno održavanje, konstruirane su tako da im je životni vijek, uz pravilnu upotrebu, praktiči neograničen. Slike sa CCD kamera ultra visoke rezolucije i nakon dugogodišnje uporabe ostaju jasne, čiste i bistre (za razliku od CMOS kamera koje se nude po niskim cjenama) a budući da se radi o potpuno profesionalnoj opremi ni mehanička čvrstoća ne dolazi u pitanje.

Sve videonadzorne kamere ultra visoke rezolucije iz naše ponude su potpuno profesionalne kamemre sa fotoosjetljivim elementima baziranim na vrhunskoj i suvremenoj tehnologiji. A karakteristika kamera koja je svrstava u kamera ultra visoke rezolucije znači da je izbor takve kamere garancija vrhunske slike i izuzetne kvalitete snimljenog materijala koji nastaje radom sustava videonadzora.

Zaključno

Kamere za videonadzor vrlo visoke ili ultra visoke rezolucije predstavljaju gornji prag o kojem se treba razmišljati kod projektiranja sustava videonadzora, potrebno je razmisliti i podrobno razraditi potrebe klijenta i korisnika sustava videonadzora te pažljivo odlučiti o izboru kamere koja će se na konkretnoj lokaciji koristiti na način da sustav videonadzora besprijekorno funkcionira, uz isplativu i ekonomski opravdanu investiciju.

Naši inžinjeri će vam uvijek ponuditi projektna rješenja vašega videonadzora krojena po vašoj mjeri uzimajući ponajprije u obzir vaše potrebe i zadovoljenje opće prihvaćenih sigurnosnih normi koje se referiraju na sustave videonadzora.


HOME