Vatrodojava > Podnožja za konvencionalne javljače

Podnožja za konvencionalne javljače

Podnožja za montažu analogno adresabilnih javljača požara

Podnožja za vatrodojavne senzore omogućuju brzu i jednostavnu izmjenu senzora kod raznih potreba za skidanjem senzora radi redovitog servisiranja ili popravka.


HOME