Vatrodojava > Podnožja za anlogno adresabinle javljače

Podnožja za anlogno adresabinle javljače

Podnožja za montažu vatrodojavnih javljača

Podnožja za vatrodojavne senzore omogućuju brzu i jednostavnu izmjenu senzora kod raznih potreba za skidanjem senzora radi redovitog servisiranja ili popravka.


HOME