Protuprovala > Tipkovnice i upravljanje

Tipkovnice i upravljanje

Protuprovalne tipkovnice i daljiski upravljači - elementi za upravljanje sustavima protuprovale

Upravljanje protuprovalnim alarmnim sustavima pomoću tipkovnice i daljinskog upravljača

Tipkovnice (RAS - remote arming station) koriste se za lokalno upravljanje sustavom, za uključivanje i isključivanje alarmnog protuprovalnog sustava, programiranje i očitavanje podataka koji su bitni za rad sustava.

Svaki profesionalni sustav protuprovale upravljiv je pomoću odgovarajuće tipkovnice na kojoj se mogu zadavati komande sustavu te iz njega isčitavati neka stanja (podaci). Tipkovnice mogu biti opremljene displayima (LCD) koji ispisuju poruke protuprovalnog sustava te olakšavaju unos vrijednosti u sustav. Jednostavniji (nikako lošiji ili slabiji) sustavi opremljeni su LED tipkovnicama koje umjesto displaja imaju određen broj LED dioda koje indiciraju stanja sustava. LED tipkovnice se u pravilu koriste u protuprovalnim sustavima sa manje zona i sa samo jednom particijom da bi se dodatno pojeftinio sustav. Većima profesionalnih sustava protuprovale koje mi nudima podržavaju rad i sa LED i sa LCD tipkovnicama.

Većina protuprovalnih sustava koje nudimo podržava i rad sa više tipkovnica što je naročito korisno ako se protuprovalnom zaštitom štiti objekt koji ima više od jednog ulaza u upotrebi. Na istom sustavu moguće je i kombinirati LCD i LED tipkovnice

Većina sustava može se proširiti na način da se uljučenja i isključenja sustava obavljaju kodiranim pripadajućim daljinskim upravljačem. Bežični sustavi u pravilu ovakvu opciju podržavaju bez dadatnih proširenja i ugradnji modula za prihvat bežičnih daljinskih upravljača.


Tipkovnica za protuprovalni sustav
LCD tipkovnica za alarmni sustav

HOME