Vatrodojava > Analogno-adresabilni paneli - centrale

Analogno-adresabilni paneli - centrale

Analogno adresabilne vatrodojavane centrale

Analogno adresabilne vatrodojavne centrale omogućavaju izvedbu sustava protupožarne zaštite sa adresabilnim javljačima (detektorima dima, vatre, plamena i slično) koji znato pojednostavljuju izvedbu instalacije i omogućavaju spajanje velikog broja javljača koji se mogu zasebno nadzirati.

Prednosti analogno adresabilnog sustava nad konvencionalnom su višestruke, od jednostavnije izrade električne instalacije za sustav vatrodojave, do pojedinačnog nadzora nad svakim javljačem i nad svakim izvršnim elementom vatrodojavne petlje.

Analogno adresabilni sustavi vatrodojave prvenstveno su namjenjeni za ugradnju u veće objekte jer podržavaju veliki broj elemenata (pojedinih javljača i izvršno-ulaznih modula) ali su preporučljivi i za manje objekte gdje se zahtjeva vrhunska sigurnost i potpuna automatizacija i izvršnost sustava.

Naši stručnjaci rado će vas savjetovati o izboru i načinu provedbe vatrodojavnog sustava.


HOME