Vatrodojava > Konvencionalni paneli

Konvencionalni paneli

Konvencionalni vatrodojavni paneli - vatrodojavne centrale

Protupožarne centrale u konvencionalnoj izvedbi služe za kontrolu manjeg broja vatrodojavnih senzora (javljača požara) ali osiguravanju i najveći nivo protupožarne zaštite te sigurnu i brzu dojavu požara.

Konvencionalne vatrodojavne centrale primaju i obrađuju informacije iz detektora i proslijeđuju ih dežurnom operateru na objektu ili dojavnom centru telefonskom linijom, te istovremeno aktiviraju signalizaciju (sirene, osvjetljenje požarnih izlaza i sl.) a mogu i izvršiti manji broj autonatskih protupožarnih funkcija.

Centrala klasičnih vatrodojavnih sustava ima više ulaza koje nazivamo zonama, a na svaku zonu se spaja više detektora (u pravilu do 20 javljača). Na centrali se signalizira požar neke zone ako bilo koji od detektora u zoni detektira požar. Obično se spaja do 20 detektora u jednu zonu, a poželjno ih je imati što manje po zoni kako bi se požar točnije locirao.

U većim objektima vatrodojavne centrale mogu biti povezane na paralelni prikazni panel kojim se s izdvojenog mjesta može promatrati stanje sustava i upravljati njegovim komponentama, zonama, sirenama i sl.

U pravilu za manje objekte konvencionalni sustavi vatrodojave su zadovoljavajuće rješenje kojim se takvi objekti optimalno štite


HOME