CCTV Videonadzor > IR Color kamere za videonadzor

IR Color kamere za videonadzor

IR kamere za videonadzor - kamere opremljene infracrvenim reflektorima za noćni rad ili rad u potpunom mraku.

IR ili IC (infrared ili infracrvene) videonadzorne kamere namjenjene su za ugradnju u sustave videonadzora na mjesta na kojima se očekuje smanjeno ili nikakvo svijetlo koje je neophodno za rad videonadzorne kamere u videonadzornom sustavu. IR kamere za videonadzor opremljene su, u pravilu, sa određenom količinom IR (infrared ili IC infracrvenih) dioda koje emitiraju ljudskom oku nevidljivu svjetlost ali osvjetljavaju kadar te omogućuju nadzornoj kameri da "vidi" i u potpunom mraku ili u uvjetima znatno smanjenog svijetla.

IR videonadzorne kamere izvode se, uglavnom, kao kompaktne ili DOME kamere i stoga su jednostavne za montažu i održavanje. IR kamere naročito su preporučljive za manje videonadzorne sustave gdje se nadzor kamerema vrši u uvjetima sa manje svjetla, npr u raznim skladištima ili halama.

IR videonadzorne kamere koje nudimo pažlivo biramo i sami ih testiramo u praksi te sa sigurnošću možemo tvrditi da svaka naša kamera odgovara deklariranim karakteristikama i da će se u praksi pokazati onako kako se od nje i očekuje.

U ponudi imamo nekoliko vrsta nadzornih IR kamera koje se mogu upotrijebiti u različitim aplikacijama sustava videonadzora.


HOME